Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

teenyytiny
4341 e55c 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaspita spita
teenyytiny
8767 3431 420
Reposted fromnyaako nyaako viaspita spita
Sponsored post
feedback2020-admin

February 19 2014

teenyytiny
7130 0ccd 420
Reposted fromlosingground losingground viaszyszaak szyszaak
teenyytiny
8803 f5db 420
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaesperer esperer
teenyytiny
9177 5e57 420
teenyytiny

February 13 2014

teenyytiny
7506 e11c 420
teenyytiny
6487 eb38 420
Reposted fromrisky risky viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
teenyytiny
teenyytiny
3099 0b95 420
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viastylish stylish
teenyytiny
4172 61a4 420
Reposted frommariola mariola viastylish stylish

January 21 2014

teenyytiny
0909 190c 420
Reposted frommariola mariola viaamydora amydora
teenyytiny
2764 d636 420

December 22 2013

5322 0c28 420
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viaspita spita
9398 9eed 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastylish stylish

December 20 2013

teenyytiny
4818 ff48 420
Reposted fromrisky risky viavampire-diaries vampire-diaries
teenyytiny
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia vianataliana nataliana
teenyytiny
teenyytiny
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
teenyytiny
6759 353c 420
Reposted frommiischa miischa viafuck-off fuck-off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...